Prawa prywatności użytkownika

HIREBASE z zaangażowaniem chroni prywatność użytkowników i pragnie zapewnić im bezpieczny sposób korzystania z aplikacji. Polityka prywatności opisuje sposób gromadzenia danych internetowych i korzystania z nich.

Korzystając z witryny lub aplikacji, użytkownik zgadza się na gromadzenie, używanie i przesyłanie swoich danych zgodnie z zasadami przedstawionymi w Polityce prywatności.

Oczywiście przestrzegamy postanowień prawnych ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG), ustawy o telemediach (TMG) oraz innych postanowień służących ochronie danych. Jeżeli chodzi o Państwa dane osobowe, mogą Państwo zaufać, że są one u nas objęte ochroną. Korzystamy z technicznych zabezpieczeń naszej strony internetowej przed uszkodzeniami, zniszczeniem lub dostępem niepożądanych osób.

Jeśli użytkownik nie chce, aby jego informacje były gromadzone, wykorzystywane i przesyłane zgodnie z opisem w niniejszych zasadach, może wycofać swoją zgodę na Politykę prywatności. Aby wycofać zgodę, należy kliknąć tutaj i skontaktować się z HIREBASE. Po wycofaniu zgody informacje zgromadzone na koncie i profilu użytkownika zostaną usunięte z witryny.

Informacje gromadzone w witrynach i aplikacjach firmy HIREBASE przechowywane są w USA, a zatem informacje użytkownika mogą podlegać przepisom prawa tego kraju.

Zakres niniejszych zasad

Zasady stosują się do informacji zbieranych i rozpowszechnianych za pomocą witryn i aplikacji będących własnością firmy HIREBASE. Przez podmioty stowarzyszone rozumie się podmioty kontrolujące firmę HIREBASE, jak również podmioty przez nią kontrolowane i współzależne.

HIREBASE nawiązuje połączenia z innymi witrynami, nad którymi nie posiada kontroli. Firma HIREBASE nie odpowiada za zasady i procedury ochrony prywatności stosowane przez inne witryny. Zaleca się sprawdzenie zasad ochrony prywatności tych witryn, aby można było zrozumieć sposób gromadzenia, używania i udostępniania informacji użytkownika w tych serwisach.

Dane osobowe według § 3 ust. 1 BDSG to poszczególne dane obejmujące stosunki osobowe lub przedmiotowe osoby fizycznej, której tożsamość jest ustalona lub możliwa do ustalenia. Pojęcie to obejmuje np. takie dane, jak nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu, ale także dane użytkownika, takie jak adres IP. Wszelkie żądania informacji, zapytania o informacje lub sprzeciwy w zakresie przetwarzania danych należy kierować pocztą elektroniczną na adres HIREBASE serwis należy do jobclipr LLC, 2711 Centerville Rd, Wilmington, DE 19808-1645 Kontakt: 0221 300 656 40, info@hirebase.de

Zakres gromadzonych informacji

Podczas korzystania przez użytkownika z witryny i aplikacji HIREBASE gromadzone są informacje na jego temat. Firma HIREBASE zbiera bezpośrednio od użytkownika informacje takie jak dane kontaktowe, cv i informacje profilowe. HIREBASE otrzymuje i zbiera te informacje, gdy użytkownik korzysta ze strony, wysyła dane do firmy lub udostępnia je w inny sposób.

Na przykład, w zależności od usług, z których korzysta dany użytkownik, HIREBASE gromadzi następujące dane:

 • Numer karty kredytowej i informacje rozliczeniowe (w przypadku korzystania z płatnych usług)
 • Informacje zaimportowane przez użytkownika lub jego kontakty z aplikacji innych podmiotów
 • Rasa, narodowość i płeć użytkownika, o ile udostępni on te dane

Serwis HIREBASE gromadzi również automatycznie informacje na temat użytkownika. HIREBASE gromadzi automatycznie informacje dotyczące sposobu korzystania z witryn i aplikacji mobilnych przez użytkownika, najczęściej odwiedzanych obszarów strony, a także informacje na temat komputerów i urządzeń mobilnych takie jak adres IP, ID urządzenia, fizyczna lokalizacja, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego oraz adresy URL. Informacje te są niezbędne do dostarczania spersonalizowanych, uwzględniających lokalizację treści oraz do analizy ruchu internetowego, rozwiązywania problemów, zapobiegania oszustwom i poprawy jakości usług świadczonych przez HIREBASE. HIREBASE może łączyć te informacje z informacjami z konta użytkownika w celu zapobiegania oszustwom.

HIREBASE może zbierać informacje dotyczące użytkownika z dostępnych publicznie stron. HIREBASE może wykorzystać te informacje w celu stworzenia profilu użytkownika, nawet jeśli dana osoba nie posiada konta w witrynie HIREBASE, jak również dodać informacje do istniejącego profilu użytkownika. Użytkownik może zgłosić reklamację w związku z zebranymi informacjami i zmienić ustawienia widoczności lub usunąć poszczególne dane. Jednakże HIREBASE nie gwarantuje, że nie będzie gromadzić innych informacji o danej osobie zamieszczonych na ogólnodostępnych stronach.

Jeśli użytkownik zdecyduje się założyć konto na Facebooku lub innym portalu społecznościowym, firma HIREBASE będzie importować z niego niezbędne informacje i dołączać je do profilu użytkownika. Ze względu na fakt, że witryny i aplikacje HIREBASE zostały opracowane z myślą o udostępnianiu informacji przez użytkowników i wyszukiwaniu ich przez inne osoby, pewne informacje na temat użytkownika będą domyślnie publicznie udostępniane. Tego typu informacje mogą na przykład być dostępne dla wszystkich w Internecie, łącznie z użytkownikami nieposiadającymi kont i mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania publicznych wyszukiwarek internetowych. Użytkownik nie może jednak kontrolować widoczności informacji za pomocą ustawień prywatności. W celu ograniczenia dostępności danych można również usunąć niepożądane informacje lub nie podawać ich.

Gdy użytkownik publikuje informacje w profilu innego użytkownika lub komentuje opublikowane wpisy innej osoby, publiczna dostępność tych informacji podlega ustawieniom prywatności wprowadzonym przez tego użytkownika.

Wykorzystywanie informacji przez firmę HIREBASE

HIREBASE wykorzystuje zgromadzone informacje do celów związanych z dostarczaniem użytkownikom produktów i usług, odpowiadaniem na wiadomości, obsługiwaniem stron i aplikacji oraz poprawianiem ich jakości, jak również dbaniem o zadowolenie klienta.

Rejestrując się w witrynie HIREBASE, zarządzając profilem, publicznie udostępniając informacje lub dokonując wyboru przedstawionych opcji, użytkownik zgadza się na używanie przez HIREBASE jego informacji na następujące sposoby:

 • w celu utworzenia profilu użytkownika na podstawie podanych przez niego informacji, danych zebranych lub zaimportowanych z innych witryn lub aplikacji lub danych dostarczonych przez inne podmioty takie jak kontakty użytkownika lub reklamodawcy;
 • w celu dodania do profilu użytkownika informacji zgromadzonych z publicznych stron;
 • w celu dostarczania spersonalizowanych, ukierunkowanych, opartych na lokalizacji treści, usług oraz reklam od HIREBASE i innych podmiotów;
 • w celu umożliwienia kontaktów z innymi użytkownikami lub zachęcenia ich do dołączenia do witryny i założenia konta;
 • w celu umożliwienia importowania informacji o użytkowniku lub jego kontaktów z innych witryn albo aplikacji lub eksportowania informacji do innych witryn albo aplikacji;
 • w celu dokonywania zakupów;
 • w celu kontaktowania się z użytkownikiem w sprawach dotyczących aktualizacji funkcji oraz przekazywania komunikatów informacyjnych i dotyczących usług, w tym ważnych aktualizacji zabezpieczeń;
 • w celu przekazywania użytkownikowi dodatkowych komunikatów na temat aplikacji, informacji i wiadomości o promocjach, takich jak biuletyny i porady zawodowe;
 • w celu informowania użytkownika o innych produktach lub usługach dostępnych w HIREBASE lub jej podmiotach stowarzyszonych;
 • w celu umożliwienia użytkownikowi kontaktu z witryną HIREBASE, przeprowadzania ankiet, kwestionariuszy, quizów, promocji i konkursów oraz przekazywania informacji na temat wyników tych działań;
 • w celu ułatwienia potencjalnym pracodawcom znalezienia profilu użytkownika i kontaktu z nim;
 • w celu przekazywania pracodawcom informacji na temat użytkownika i jego potencjalnego zainteresowania ofertami pracy;
 • w celu wyświetlania wiadomości od pracodawców wysyłanych w oparciu o cv lub profil użytkownika;
 • w celu dostarczania pracodawcom produktów i usług umożliwiających realizację procesu rekrutacji i zatrudnienia;
 • w celu dostarczania produktów i usług, które umożliwiają użytkownikom nawiązywanie kontaktów, publikowanie informacji na tablicach oraz wyświetlanie i porównywanie profilów;
 • w celu generowania wewnętrznych raportów o użytkowaniu witryn i aplikacji HIREBASE;
 • w celu dostarczania klientom raportów na temat charakterystyki i trendów rynku pracy, w tym dostępności talentów;
 • w celu zapewnienia użytkownikowi możliwości udostępniania informacji zawodowych i profilowych osobom z jego sieci kontaktów;
 • w celu zapewnienia wyszukiwarkom dostępu do informacji publicznych;
 • w celu wykrywania i śledzenia czynności niezgodnych z polityką firmy HIREBASE lub prawem oraz zapobiegania nim; i
 • w celu wysuwania sugestii i wyciągania wniosków dotyczących użytkownika. Na przykład firma HIREBASE przekazuje użytkownikowi sugestie na temat prawdopodobnych znajomych lub dodatkowych stanowisk oraz innych potencjalnie interesujących go produktów lub usług. A w przypadku podania tytułu grzecznościowego „Pani” HIREBASE przyjmuje, że użytkownik jest kobietą.

Niektóre produkty i usługi serwisu HIREBASE takie jak baza danych cv, umożliwiają osobom trzecim wgląd w informacje osobowe i kontaktowe użytkownika. Informacje profilowe mogą być wykorzystywane do celów nawiązywania kontaktów z innymi członkami społeczności. Mogą być również widoczne dla każdej osoby korzystającej z witryn i aplikacji HIREBASE.

Informacje, które użytkownik publikuje w witrynach HIREBASE lub aplikacjach oraz ustawia jako widoczne w bazie danych cv, będą wyświetlane, używane i przechowywane przez innych użytkowników na całym świecie, m.in. w krajach, w których nie obowiązują przepisy prawa gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z definicją w kraju zamieszkania użytkownika. HIREBASE stosuje środki zabezpieczające informacje użytkownika przed nieuprawnionym dostępem lub nieodpowiednim wykorzystaniem przez inne podmioty, ale nie kontroluje takich podmiotów i nie ponosi odpowiedzialności za używanie przez nie informacji publikowanych przez użytkownika w witrynach i aplikacjach HIREBASE. Użytkownik nie powinien zamieszczać informacji wrażliwych, profilów osobowości ani innych danych, których nie chce upubliczniać, w witrynie HIREBASE, aplikacji lub innej publicznej stronie.

Udostępnianie informacji przez HIREBASE

Celem HIREBASE jest zapewnienie użytkownikom platformy szerokiego rozpowszechniania informacji na ich temat, aby ułatwić im maksymalne wykorzystanie możliwości rozwoju kariery zawodowej. HIREBASE nie udostępnia danych kontaktowych innym podmiotom na potrzeby marketingu bezpośredniego, chyba że użytkownik udzielił wyraźnej zgody na takie ujawnienie.

1. Dane użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom, które pomagają w dostarczaniu produktów i usług firmy HIREBASE użytkownikom. Dotyczy to firm świadczących usługi hostingu serwerów sieciowych wraz z przechowywaniem bazy danych cv, analizowania danych, pomocy w działaniach marketingowych, przetwarzania płatności dokonanych kartami kredytowymi oraz obsługi klientów. Podmioty te będą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania usług. HIREBASE jest odpowiedzialna za wszelkie informacje udostępniane w ten sposób.

2. Informacje mogą być udostępniane innym podmiotom, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Na przykład:

(a) jeśli użytkownik umożliwia wyszukiwanie cv lub jeśli serwis HIREBASE zgromadzi zamieszczone przez niego na publicznych stronach informacje, wtedy wszystkie podmioty z dostępem do produktów związanych z bazą danych cv i profilów firmy HIREBASE będą mieć dostęp do tych informacji;

(b) jeśli użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na temat ofert, produktów i usług innych podmiotów, firma HIREBASE będzie udostępniać jego dane kontaktowe innym podmiotom na potrzeby kontaktu;

(c) jeśli użytkownik zgodził się na otrzymywanie biuletynów, komercyjnych wiadomości e-mail oraz innych powiadomień od firmy HIREBASE i innych podmiotów, a następnie zmienił zdanie, może złożyć rezygnację z usługi poprzez edycję swojego profilu.

Poprzez aplikowanie na dane stanowisko, udostępnianie danych kontaktowych na potrzeby oferty, odpowiadanie na wiadomości od pracodawcy użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych temu pracodawcy.

HIREBASE udostępnia zebrane informacje (łącznie z danymi lokalizacyjnymi) na temat odwiedzających witrynę HIREBASE oraz użytkowników aplikacji innym podmiotom na potrzeby prezentowania reklam danej osobie. HIREBASE może również gromadzić dane na temat kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, wieku, poziomu doświadczenia lub inne informacje mające znaczenie dla danej oferty. Takie dane zbiorcze nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników i mogą być udostępniane pracodawcom, innym osobom poszukującym pracy lub członkom społeczności.

3. Firma HIREBASE może udostępniać innym podmiotom informacje, które zebrała z innych stron internetowych.

4. HIREBASE ujawnia informacje zgodnie z wymogami prawa, według uznania na podstawie żądania podmiotu administracji państwowej lub — po uwzględnieniu prawa użytkownika do prywatności i innych czynników — w przypadku uznania, że podjęcie takich działań jest niezbędne w celu: (a) spełnienia wymogów prawnych lub wymagań dotyczących postępowania sądowego; (b) ochrony praw lub własności HIREBASE; (c) zapobiegania przestępstwom lub ochrony bezpieczeństwa państwa lub (d) ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników lub społeczeństwa.

5. HIREBASE może ujawniać informacje i przesyłać je do innego podmiotu, który przejął dowolne lub wszystkie jednostki biznesowe HIREBASE w ramach fuzji, konsolidacji lub zakupu całości lub części majątku HIREBASE. Dodatkowo w przypadku, gdy HIREBASE stanie się przedmiotem postępowania upadłościowego, takie informacje zostaną przekazane za pośrednictwem transakcji zatwierdzonej przez sąd. Użytkownik zostanie powiadomiony o sprzedaży całości lub części majątku HIREBASE innemu podmiotowi za pośrednictwem wiadomości e-mail lub powiadomienia opublikowanego w widocznym miejscu w witrynie.

Istotne uwagi na temat cv użytkownika

Utworzone lub opublikowane cv użytkownika przechowywane jest w bazie danych HIREBASE w Niemczech. Użytkownik może kontrolować status swojego cv, ustawiając różne opcje widoczności: widoczne i prywatne. Wszystkie cv ze statusem widoczne mogą być wyświetlane przez osoby mające dostęp do bazy danych cv firmy HIREBASE. HIREBASE nie odpowiada za przechowywanie, wykorzystywanie i prywatność cv wyświetlonych i pobranych przez innych użytkowników.

Prywatne cv będą widoczne w bazie cv bez danych kontaktowych, jednakże informacje uzyskane na temat użytkownika z innych publicznych stron mogą być widoczne. Użytkownik może wysyłać online swoje prywatne cv w odpowiedzi na oferty pracy. W takim przypadku pracodawca kontaktuje się z właścicelem cv przez formularz kontaktowy.

Firma HIREBASE stara się, by tylko osoby upoważnione miały dostęp do jej bazy danych cv, jednakże nie może ona zagwarantować, że nieautoryzowane osoby nie zdobędą dostępu do danych. Firma HIREBASE nie jest w stanie kontrolować, w jaki sposób cv są wykorzystywane przez inne podmioty mające dostęp do bazy danych. Po udostępnieniu cv użytkownika HIREBASE nie jest w stanie odzyskać go od innych podmiotów, które miały do niego dostęp.

Użytkownik może usunąć cv i profil z bazy danych serwisu HIREBASE dowolnym momencie. Jeśli dana osoba nie posiada konta w witrynie HIREBASE, serwis HIREBASE może wymagać udostępnienia danych na temat użytkownika w celu zlokalizowania jego profilu i usunięcia go. Jednakże każdy, kto wyświetlił cv i profil takiej osoby, mógł zachować ich kopie we własnych folderach lub bazach danych. Użytkownik nie powinien zamieszczać informacji wrażliwych, profilów osobowości ani innych danych, których nie chce upubliczniać, w swoim cv lub profilu.

Jeśli użytkownik przekazał firmie HIREBASE dane innego użytkownika na zasadzie systemu polecania, ponosi on odpowiedzialność za poinformowanie o tym tej osoby i uzyskanie jej zgody na to na piśmie.

Użytkownik nie powinien udostępniać cv i profilów zawierających wrażliwe dane osobowe, w tym dane dotyczące (i) pochodzenia rasowego lub etnicznego, (ii) poglądów politycznych, (iii) poglądów filozoficznych lub religijnych, (iv) przynależności do związków zawodowych lub partii politycznych, (v) zdrowia fizycznego lub psychicznego, danych biometrycznych albo genotypu, (vi) uzależnień, życia erotycznego, (vii) popełnionych przestępstw kryminalnych lub postępowań karnych oraz powiązanych z nimi kar bądź grzywien, (viii) dokonywania czynności niezgodnych z prawem lub niedopuszczalnych i powiązanych z nimi kar lub (ix) numeru PESEL lub numerów dokumentów tożsamości. Jeśli cv lub profil użytkownika zawierają powyższe informacje, osoba ta zamieszcza je na własne ryzyko. Firma HIREBASE nie jest w stanie kontrolować dostępu osób trzecich do tego typu informacji w jej bazie danych.

Przechowywanie informacji przez HIREBASE

HIREBASE zachowuje wszystkie zebrane informacje na temat użytkownika, aby dalsze korzystanie z serwisu było bardziej wydajne, praktyczne i skuteczne do momentu zmodyfikowania lub usunięcia danych osobowych zgodnie z opisem poniżej. Użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić, poprawić, zaktualizować lub zmienić swoje cv i profil.

Dostęp do funkcji poprawiania, aktualizacji lub usuwania danych osobowych może zostać zablokowany lub ograniczony przez HIREBASE, jeśli jej użycie skutkowałoby ograniczeniem praw innych osób lub naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Aby usunąć wszystkie informacje w profilu, należy skontaktować się z HIREBASE. HIREBASE wyśle wiadomość e-mail z potwierdzeniem usunięcia danych osobowych (poza kopią archiwalną, która nie jest dostępna dla użytkownika lub innych podmiotów w Internecie). Kopia archiwalna jest przechowywana na potrzeby audytu i rejestrowania danych wyłącznie przez niezbędny okres czasu. Zachowane zostają również rejestry i informacje związane z aktywnością użytkownika w witrynie.

Odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji będą udzielane bez zbędnej zwłoki, w ciągu 30 dni od daty otrzymania tych wniosków. W przypadku gdy umożliwienie użytkownikowi dostępu do jego informacji będzie wymagać dodatkowego czasu, użytkownik zostanie powiadomiony o otrzymaniu wniosku w ciągu 30 dni i uzyska uzupełnienie odpowiedzi w okresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. Jeśli przez dłuższy czas użytkownik nie będzie się logował, podtrzymywał interakcji z usługami witryny łącznie z otrzymywaniem wiadomości e-mail, jego konto wygaśnie i zostanie przeznaczone do usunięcia. Wygasłe konta są usuwane okresowo. Okres, po którym następuje wygaśnięcie lub usunięcie CV, wynosi obecnie około 36 miesięcy. HIREBASE może w dowolnym momencie wydłużyć lub skrócić ten okres w celu dostosowania go do bieżących potrzeb rekrutacyjnych. Jeśli konto użytkownika zawiera cv, serwis HIREBASE prześle do użytkownika stosowną wiadomość e-mail przed usunięciem cv.

Zabezpieczenia

Użytkownik odpowiedzialny jest za zachowanie loginu użytkownika i hasła w tajemnicy.

Firma HIREBASE wprowadza środki zabezpieczające dane osobowe użytkownika przed przypadkową utratą oraz nieautoryzowanym dostępem, użytkowaniem, modyfikowaniem lub ujawnianiem. Jednak Internet jest systemem otwartym i firma HIREBASE nie może zagwarantować, że nieuprawnione podmioty nie będą w stanie ominąć tych zabezpieczeń lub nie wykorzystają danych osobowych użytkownika w nieodpowiedni sposób. Należy pamiętać, że cv i profile mogą być monitorowane przez aktualnego pracodawcę użytkownika.

Podczas składania zamówienia na HIREBASE dane karty kredytowej użytkownika są chronione za pomocą standardowych mechanizmów szyfrowania. Dane, zawarte na kartach kredytowych nie są gromadzone, lecz pobierane bezpośrednio przez naszego usługodawcę realizującego zadania dotyczące płatności Wirecard AG. Naszą stronę internetową i inne systemy zabezpieczamy za pomocą działań technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą i rozpowszechnieniem przez nieupoważnione osoby. Dostęp do konta klienckiego możliwy jest tylko po podaniu hasła. Dlatego też uprasza się o poufne traktowanie własnych danych dostępowych, nieprzekazywanie ich podmiotom trzecim oraz zamykanie przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami. Zasada ta winna obowiązywać w szczególności wtedy, gdy korzysta się z komputera wraz z innymi osobami.

Dzieci

Serwis HIREBASE nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16.roku życia, zaś HIREBASE nie gromadzi celowo informacji od dzieci.

Zmiany Polityki prywatności

W przypadku podjęcia decyzji o istotnej zmianie zapisów Polityki prywatności i jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa, HIREBASE skontaktuje się z użytkownikiem za pośrednictwem adresu e-mail podanego w jego profilu. Wszelkie zmiany będą publikowane w widocznym miejscu w witrynie.

Dane kontaktowe

Wszelkie żądania informacji, zapytania o informacje lub sprzeciwy w zakresie przetwarzania danych należy kierować pocztą elektroniczną na adres HIREBASE serwis należy do jobclipr LLC, 2711 Centerville Rd, Wilmington, DE 19808-1645, Kontakt: 0221 300 656 40, info@hirebase.de.

HIREBASE dołoży uzasadnionych starań, aby szybko odpowiedzieć na pytanie lub rozwiązać problem użytkownika.

Pliki cookie i Internetowe usługi reklamowe

Pliki cookie: HIREBASE używa plików cookie w celu spersonalizowania i maksymalnej poprawy komfortu obsługi i czasu spędzanego w sieci, w tym do przechowywania preferencji użytkowników, poprawy skuteczności wyszukiwania i doboru reklam oraz monitorowania tendencji dotyczących użytkowników. Plik cookie to plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika. Pliki cookie przechowują informacje, które usprawniają działanie witryny HIREBASE. Pliki cookie nie obsługują kodów ani nie zawierają wirusów. Poza firmą HIREBASE nikt nie może odczytać tych plików cookie.

Firma HIREBASE używa plików cookie do poprawy komfortu korzystania z witryn. HIREBASE korzysta z następujących typów plików cookie:

 • Zabezpieczenia: Umożliwiają zabezpieczenie dostępu do konta użytkownika.
 • Pliki cookie preferencji: Służą do przechowywania ustawień użytkownika, takich jak wybór języka czy sposób wyświetlania wyników wyszukiwania ofert pracy.
 • Pliki cookie analizy: HIREBASE śledzi wzorce ruchu, aby móc zidentyfikować popularne treści i potencjalne problemy.
 • Pliki cookie funkcji: HIREBASE śledzi oferty, które użytkownik wyszukał, wyświetlił i na które aplikował, aby móc prezentować mu więcej podobnych ofert. Pliki cookie służą także do podziału użytkowników na grupy na potrzeby przeprowadzania testów nowych funkcji.
 • Pliki cookie reklam: HIREBASE wykorzystuje nierozpoznawalne informacje o użytkowniku na potrzeby wyświetlania reklam.

Niektóre pliki cookie pozostaną na komputerze użytkownika nawet po opuszczeniu witryny. Pliki cookie zabezpieczenia pozostają na komputerze przez 60 dni od ostatniej wizyty na stronie. Pliki cookie związane z ankietami pozostają na komputerze przez 90 dni, zaś pliki cookie związane z reklamami i powiadomieniami z witryny ‒ do dwóch lat.

HIREBASE umożliwia także innym firmom wyświetlanie reklam użytkownikowi odwiedzającemu jej strony i aplikacje. Ze względu na fakt, że serwer sieciowy użytkownika musi pobierać takie reklamy z serwerów innych firm, firmy te mogą wyświetlać, edytować lub ustawiać własne pliki cookie, tak jak w przypadku zażądania strony internetowej z danej witryny. HIREBASE nie ma kontroli na sposób postępowania zewnętrznych reklamodawców i nie ponosi odpowiedzialności za ich działania. Dane przechowywanie w plikach cookie są anonimowe, zaś bez zgody użytkownika informacje nie są łączone z danymi umożliwiającymi jego identyfikację. Trwałe pliki cookie zapisane przez serwery reklamowe innych podmiotów pozostaną na komputerze użytkownika przez maksymalnie 20 lat od momentu opuszczenia witryny, chyba że użytkownik zdecyduje się je usunąć.

Zastosowanie Google Analytics

Nasza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej realizowanej przez spółkę Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „cookie”, są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze i umożliwiające analizę korzystania przez użytkownika ze strony. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej (włącznie z adresem IP) przekazywane są i zapisywane na serwerze spółki Google w USA. Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania przez użytkownika ze strony, sporządzania raportów dotyczących aktywności użytkownika na stronie dla operatorów sieci w celu świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu. Google również przekazuje te informacje podmiotom trzecim, jeżeli wynika to z nakazu ustawowego lub jeżeli podmioty trzecie przetwarzają ta dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie łączy adresów IP użytkownika z innymi danymi zabranymi przez Google. Możliwe jest zablokowanie generowania plików cookie drogą wprowadzenia odpowiednich ustawień do przeglądarki internetowej, zwracamy jednak uwagę na fakt niemożności wykorzystania w takim przypadku wszystkich funkcji, w jakie wyposażona jest strona internetowa. Korzystając ze strony internetowej, wyraża użytkownik zgodę na przetwarzanie pobranych od użytkownika danych przez Google w opisany powyżej sposób, w wyznaczonym uprzednio celu.

Jeżeli Google Adsense, usługodawca oferujący reklamę sieciową, a należący do Google Inc., USA („Google”), umieszcza na stronie reklamowej reklamę (ogłoszenie tekstowe, banner etc.) przeglądarka użytkownika zapisuje plik cookie nadesłany przez Google Inc. lub podmiot trzeci. Informacje zawarte w pliku cookie mogą być również gromadzone, zapisywane i analizowane przez Google Inc. lub podmioty trzecie. Ponadto Google Adsense w celu gromadzenia informacji korzysta również z „WebBacons” (małe, niewidoczne grafiki), dzięki zastosowaniu których możliwe jest zapisywanie, gromadzenie i analizowanie ruchu osób odwiedzających stronę internetową. Informacje, generowane przez pliki cookie i/lub Web Bacon, a dotyczące odwiedzin strony internetowej transmitowane są na serwer Google w USA, gdzie następuje ich zapis. Google wykorzystuje informacje, uzyskane tą drogą do analizy aktywności użytkownika w odniesieniu do treści wyświetlanych przez AdSense. Google może przekazać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli tego wymaga obowiązujące prawo lub jeżeli podmioty trzecie wykonują analizy tych danych na zlecenie Google. Google nie powiąże adresu IP użytkownika z innymi danymi gromadzonymi przez Google.

Uniemożliwienie przeprowadzenia analizy danych użytkownika przez Google Analytics

Ustawienia podstawowe zapobiegające użyciu danych przez Google Analytics

Możliwe jest uniemożliwienie zapisu plików cookie na twardym dysku oraz wyświetlania informacji przez Web Bacons. W tym celu należy wybrać w ustawieniach przeglądarki opcję „nieakceptowania plików cookies” (w przeglądarce Internet-Explorer w opcji „Dodatki / Opcje internetowe / Ochrona danych / Ustawienia”, w przypadku Firefox w opcji „Dodatki / Ustawienia / Ochrona danych / Cookies”).

Nakładka na przeglądarkę służąca deaktywacji Google Analytics

Nakładka na przeglądarkę służąca deaktywacji Google Analytics-JavaScripts („ga.js”, „analytics.js” lub „dc.js”) pozwala użytkownikom strony internetowej na uniknięcie użycia ich danych przez Google Analytics.

Jeżeli chce użytkownik korzystać z tej nakładki, należy ją pobrać i zainstalować w przeglądarce. Nakładka na przeglądarkę służąca deaktywacji Google Analytics kompatybilna jest z Chrome, Internet Explorer 8 do 11, Safari, Firefox i Opera. Poprawne funkcjonowanie nakładki możliwe jest wyłącznie po jej poprawnym załadowaniu i uruchomieniu. W tym celu w przeglądarce Internet Explorer należy aktywować cookie oferentów trzecich. Dalsze informacje dotyczące aktywacji i poprawnej instalacji nakładki są tutaj.

Ważne informacje:

Aktualizacje przeglądarki i systemu operacyjnego mogą spowodować nieprzewidziany sposób funkcjonowania nakładki deaktywacyjnej. W przypadku niektórych przeglądarek program korzysta z cookie w celu zapewnienia ochrony przed Google Analytics. Jeżeli w przeglądarce użytkownika włączona jest funkcja „kasowanie cookie” pod koniec sesji, skutkuje to również skasowaniem pliku cookie służącego ochronie przed Google Analytics oraz koniecznością ponownej aktywacji tej ochrony. Ta sama zasada dotyczy stosowania programów zapewniających anonimowość, tzw. „cleanerów”.

Media społecznościowe i udostępnianie treści

Widżety witryn społecznościowych: Witryna HIREBASE zawiera funkcje mediów społecznościowych takie jak przycisk „Lubię to" z facebooka oraz widżety takie jak przycisk „Udostępnij". Funkcje te mogą gromadzić dane dotyczące adresu IP użytkownika, odwiedzanej strony w witrynie HIREBASE. Mogą również ustawić pliki cookie, aby funkcja mogła prawidłowo działać. Hostingiem funkcji mediów społecznościowych zajmują się osoby trzecie lub bezpośrednio witryna HIREBASE. Korzystanie z funkcji przez użytkownika podlega polityce prywatności firmy dostarczającej daną funkcję.

Polecenia: Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z usług firmy HIREBASE, aby udostępnić zawartość strony znajomemu, będzie musiał podać imię i nazwisko znajomego oraz jego adres e-mail. HIREBASE automatycznie wyśle znajomemu jednorazową wiadomość e-mail z zaproszeniem do odwiedzenia strony. HIREBASE będzie czasowo przechowywać te informacje wyłącznie na potrzeby wysłania jednorazowej wiadomości e-mail.