• Branże

Wok Polska Sp.J.
Al. Kościuszki
90-437 Łódź
Polska
Usługi
Branża
Kadry
Agencje Pracy i Pośrednictwa
Pośdrednictwo pracy
Praca Tymczasowa
Outsourcing procesów biznesowych (BPO)
Recruitment